תנאי שימוש ותשלום

תנאים כלליים

1.  לידיעתך, לא ביקשנו ולכן גם לא קיבלנו רשות לדוור לאישים שנמצאים במאגר. מאידך, מאחר וכל המידע במאגר הינו דרכי התקשרות למקום עבודה, מותר לשלוח דיוור, לרבות דואר אלקטרוני בכפוף להוראות החוק הקובעת כי "פנייה חד– פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה"

2. עליך לאפשר, לכל אחד מנמעניך ובכל דיוור, להיגרע ממאגר המידע שבידך ולחדול לדוור לו מרגע שביקש זאת. הכל בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, סעיף 17.

3. מאגר המידע הינו רכושה הבלעדי של MS&P וכי ל- MS&P אינטרס להגן עליו על ידי השארתו כמידע סודי וחסוי. לינקו מעניקה לך זכות שימוש בלבד בנתונים שרכשת בהתאם לצורך שהוגדר בטופס ההזמנה, אך אין במסירת המידע ללקוח משום העברת זכויות היוצרים של MS&P במידע. הנהלת החברה עושה פעולות שונות כדי להגן על זכויות היוצרים שלה כמו מעקב אחרי שימוש בנתונים שרכשת מלינקו. בחתימתך על טופס ההזמנה אתה מאשר לחברת לינקו לבצע פעולות אלה.

4. הינך מתחייב שלא להעביר ו /או למסור ו /או לפרסם ו /או לגלות את המידע ו /או חלק ממנו לכל אדם ו /או גוף כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב מ MS&P.

5. המידע נאסף ממקורות חיצוניים רבים ומגוונים וכן הפניות וקישורים לאתרי אינטרנט שונים. מטבע הדברים לא ניתן להבטיח כי המידע המסופק והאתרים המקושרים אליו יהיו תמיד זמינים, אמינים, מדויקים, שלמים או מעודכנים.

6. לפיכך אין מנהלי מאגר המידע נוטלים על עצמם אחריות כלשהי להיקף, סוג, ותקיפות הנתונים, או לתוצאה ישירה או עקיפה של השימוש במידע המסופק ובמידע המקושר אליו. המידע מסופק ללא כל אחריות, הבטחה או ערובה מפורשים או משתמעים לרבות בנוגע לשלמות המידע, תאימות למטרה כלשהי, לתוצאות השימוש בו וכיו"ב.

7. מנהלי המאגר לא יהיו אחראים לנזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב השימוש במידע לרבות אובדן רווחים והכנסות, פגיעה בנתונים או בתכנה וכיו"ב.

8. אין לנו שליטה על מאגר המידע שהוכן עבורך מרגע שנשלח אליך בהתאם לבקשתך ולטופס ההזמנה החתום. לכן, מרגע שנחתם טופס ההזמנה והקובץ המבוקש נשלח, כל האחריות לשימוש במידע מוטלת עליך ועל עובדיך בלבד. ללינקו, לבעליה ולעובדיה לא תהיה כל אחריות, משום סוג, בגין פעילות כל שהיא הקשורה בשימוש במאגר שברשותך.

9. מדיניות עידכונים: כידוע, אנו מחוייבים לרמת דיוק של 92%-95%. עם זאת, בחודשיים הראשונים לאחר רכישת קובץ נודה אם תעבירו לנו ריג'קטים מכל סוג. אנחנו נבדוק את מהימנות המידע ונשיב לכם אותו לאחר הבדיקה כשהוא נכון לרגע העברת המידע, חינם אין כסף ולפנים משורת הדין. לא יטופל מידע שנרכש אחרי 60 ימים מיום רכישתו. לקוח יהיה זכאי לרכוש עידכון למידע שרכש (בו יועבר קובץ המכיל קטגוריה שלמה כפי שהיא ביום ההזמנה) במחיר מיוחד המפיע בעמוד המחירון שלנו במשך 18 חודשים מיום הרכישה.

תיאור כללי

 • לינקו הינו מאגר רשום אצל הממונה על מאגרי המידע במשרד המשפטים ומספרו 556338. השימוש במאגרי לינקו מותנה בהסכמה לתנאי השימוש המופיעים בעברית ובשפה ברורה לכל. השימוש כפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ובעיקר לסעיף 17 בו ולתיקון מס' 40 לחוק הבזק (חוק הספאם).
 • לינקו מעמידה לרשותך רשימות דיוור אישיות לבעלי תפקידים בכירים ונבחרים בישראל. אנו מנהלים מאגר ממוחשב שכולל כ- 45,000 בעלי תפקידים בישראל. המאגר מתעדכן מידי יום ומידת הדיוק שלו עומדת על כ- 92% עד 95%.
 • המאגר שלנו כולל שם, תפקיד, חברה/ארגון, טלפון ישיר, פקס, כתובת דואר, כתובת מייל.
 • אצלנו תמצא את כל מקבלי ההחלטות במימסד הישראלי, בכל משרדי הממשלה, בכנסת, בחברות הממשלתיות, בשלטון המקומי מרמת ראש העיר או הרשות ועבור לכל בעלי התפקידים הבכירים, כל מנהלי הגופים הכלכליים הגדולים של ישראל, אלפי מנכ"לים, מאות יו"רים, נשאי חברות וגופים כלכליים גדולים, לצד בעלי תפקידים חשובים כמו מנהלי שיווק, מנהלי כספים, מנהלי רכש, מנהלי כוח אדם, ראשי ועדי עובדים ועוד. בלינקו תמצא גם את כל מי שהוא מה בתחומי התקשורת השונים, עורכים ראשיים בעיתונות הכתובה והמשודרת, אלפי עיתונאים המסקרים עשרות תחומים, פרשנים ושדרנים לצד בעלי ומנהלי כלי התקשורת במדינה. אספנו עבורכם כל מי שעוסק בפרסום ויחסי ציבור לצד כל נותני השירותים שלהם, כל הבכירים ברשות השופטת לצד בכירי הרופאים, האדריכלים, עורכי הדין ורואי החשבון, או המוסדות הציוניים.

מחירון לרשימות דיוור

 • המחיר הבסיסי לרשומת דיוור בקובץ אקסל לשימוש רב פעמי, 3.00 ש"ח לכל רשומה ולפחות -.3,000 שקלים להזמנה + מע"מ.
 • הקובץ כולל שם פרטי ומשפחה, תואר, תפקיד, חברה/ארגון, טלפון ישיר, פקס, כתובת דואר וכתובת e-mail ייחודי ויחידני. (מייל ייחודי הוא מייל שלפני השטרודל מופיע שם פרטי)
 • שורות שאין בהן מייל ייחודי יחויבו ב-2.20 ש"ח בלבד.
 • הקובץ יישלח.

מדיניות עדכונים

 • ניתן לרכוש עדכון לרשימת דיוור שנרכשה בעבר תמורת 1.50 ש"ח לכל רשומה + מע"מ במשך 18 חודשים מאז הרכישה המקורית..
 • העדכון יעשה ע"י החלפת הקטגוריה שבידך בקטגוריה עדכנית כמו שהיא ביום העדכון.
 • רשומות (שמות) שנוספו מאז הרכישה המקורית יחויבו ב-3.00 ש"ח לכל שורה.
 • הקובץ יישלח במייל.

תנאי תשלום

 • תנאי תשלום: תוך 7 ימים מיום אספקת הרשימות. 

בלינקו מכבדים את חוק הספאם החדש ולכן כל המידע במאגר נוגע אך ורק למקום עבודתם של האישים שמופיעים בו. השימוש במאגרי לינקו מותנה בהסכמה לתנאי השימוש המופיעים בעברית ובשפה ברורה לכל.

 

כל הזכויות שמורות ל-MS&P יובל בר-נר